Aluminijum

iskorišćene ofset ploče, alu stolarija, razni profili, autodelovi, limovi, aluminijumski spone i ambalaža

Osnovne osobine

Oksidacioni broj aluminijuma je +3, ali se vrlo retko može javiti i sa oksidacinim brojevima +1 i +2. Čist aluminijum na vazduhu polako se oksiduje, prekrivajući se slojem oksida Al2O3, koji štiti od korozije metal koji se nalazi ispod površine.

Reaguje sa ključalom vodom istiskujući iz nje vodonik prelazeći u aluminijum-hidroksid. Aluminijum se lako rastvara u jakim bazama(kao na primer natrijum-hidroksid (NaOH) ili kalijum-hidroksid (KOH)) istiskujući vodonik i prelazeći u 2Na[Al(OH)4] : 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑.

Rastvara se u sonoj i u razblaženoj sumpornoj kiselini istiskujući vodonik, dok reakcija sa koncentrovanom sumpornom i razblaženom azotnom kiselinom teče drugačije - izdvaja se sumpor(IV)oksid i amonijak. Koncentrovana azotna kiselina pasivizira aluminijum.

Primena

Zbog njegovih osobina, kao što su mala gustina i velika otpornost na koroziju, legure aluminijuma sa bakrom i molibdenom zvane duraluminijum našle su mnoge primene i koriste se za proizvodnju široke grupe proizvoda - od konzervi do delova za kosmičke brodove. Čist, kristalan aluminijum je krt i lomljiv.

Zbog toga što ima veliki afinitet prema kiseoniku, koristi se u procesu dobijanja metala iz njihovih ruda. Naime, zbog te svoje osobine, istisne metal koji želimo da dobijemo, a sam se veže sa kiseonikom. Takav postupak dobijanja metala se zove aluminotermija.