Mesing

slavine, ventili, limovi, caure, mesingane spone

Osnovne osobine

Mesing je legura bakra i cinka. Zavisno o njihovoj meri svojstva mesing se menja u velikom rasponu.

Mesing se koristi u elektrotehnici, kao konstrukcijski i ukrasni materijal, npr. za izradu muzičkih instrumenata. Najčešće je žute boje.

Crvenkasta boja bakra gubi se sa povećanjem procenta cinka u leguri. Ima veću čvrstinu od bakra, reaguje na atmosferske uticaje. Primenjuje se u izradi limova, cevi i žica.

Primena

Osnovna primena mesinga je u mašinskoj obradi, građevinarstvu, arhitekturi i proizvodnji delova za elektro industriju.

Takođe ima veliku upotrebu u proizvodnji municije i u vojnoj industriji. Legura CuZnPb3 se koristi za toplu obradu u procesnoj industriji, u elektro industriji i proizvodnji mašinskih instrumenata.

Legura MsZn37 (Ms63) je najvažnija legura za hladnu obradu kao i za poluproizvode dobijene putem izvlačenja, valjanja ili presovanja.