PS

Osnovne osobine

Koristi se za plastične tanjire i pribor za jelo, kremere za kafu i čaj, plastične kutije za jaja, itd.