Lim

Lim se koristi u: građevinarstvu, metalnoj industriji i zanatstvu za proizvodnju raznih predmeta i posuda

Osnovne osobine

U zavisnosti od potrebnih osobina i namene limovi se proizvode od različitih materijala i legura:

Gvozdeni lim, zbog velike čvrstoće, se koristi za izradu većih posuda, montažnih objekata i za krovne konstrukcije.

Pocinkovani lim, zbog zaštite od korozije na gvožđe se nanosi sloj cinka. Ovaj lim se koristi za krovove. Oluke i razne posude.

Plastificirani lim, zbog zaštite od korozije i raznih kiselina metal se presvlači slojem plastične mase. Plastificirani lim se najčešće koristi za pokrivanje objekata jer se dobijaju lake, jake i vodootporne krovne konstrukcije.

Alumnijumski lim, od aluminijuma ili legura sa aluminijumom, se koristi za lake krovne konstrukcije ili delove za plovne objekte ili letelice.

Bakarni lim, bakar je lak za oblikobanje, provodnik toplote i elektriciteta a otporan na koroziju. Ovakvi limovi se koriste za ukrasne površine i krovove (često za pokrivanje crkvenih objekata). Ranije se bakarni lim dosta koristio za izradu bakarnih posuda.

Čelični lim ili Prohromski lim od čelika, se koristi zbog svoje čvrstoće za ograde ili lake noseće konstrukcije, kao i u proizvodnji mašina za hemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju.

Primena

Lim se kao građevinski materijal koristi za izradu:

Krovova i krovnih površina

Oluka

Raznih ograda ili ukrasnih delova na ogradi

Montažnih objekata (kućica, vikendica, garaža, kioska)