Cink

antikorozivna zaštita, električne baterije, sastav legura, koristi se u industriji boja kao takozvano „cinkovo belo“

Osnovne osobine

Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 75 ppm u obliku minerala - uglavnom ZnS, ZnO i smitsonita. Namirnice koje su bogate cinkom su: ostrige, posno meso i ribe, a ima ga ima i u zrnastom hlebu.

Metalni cink je bleštavo beo, krhak metal. Na vazduhu podleže oksidaciji slično aluminijumu, ali ga sloj oksida štiti od dalje korozije. Cink je vrlo reaktivan, kako u kiseloj, tako i u baznoj sredini.

Najpoznatije jedinjenje cinka je njegov oksid ZnO, koji se koristi kao dodatak za boje i lakove.

Cink je jedan od mikroelemenata i nalazi se u mnogim enzimima. Između ostalog ima udela i u mineralizaciji kostiju, sintezi belančevina, zarastanju rana, utiče na rad imunološkog sistema, pravilnu raspodelu insulina i štednju holesterola i vitamina A. Ima udela i u regulaciji krvnog pritiska i srčanog ritma.

Primena

Prevlačenje lima u cilju zaštite od korozije

Kao sastojak mnogih legura, posebno sa bakrom

Za električne peći

Za zaprašivanje biljnih kultura u baštama, jer ima insekticidno dejstvo